Welkom

De aandacht waard

Scherven van zekerheid

In september 2020 verscheen mijn boek Scherven van zekerheid – over kerkliederen op de rand van het geloof. Het bevat overdenkingen over de kerkliederen die ik de afgelopen vijftig jaar heb geschreven. Er staan ook 17 liederen in, waarvan acht nieuwe en twee met een nieuwe melodie.
Klik hier voor meer details.

Communicate as a professional

Carel Jansen, Leon de Stadler en Aline Douma publiceerden een Engelstalige bewerking van de klassieker Leren communiceren. Verrassend om de overbekende inhoud, inclusief de voorbeelden, in een andere taal te lezen! Een uitgave van Amsterdam University Press.

Liete fan Leauwe en Langstme

Drie van mijn kerkliederen zijn onlangs in het Fries vertaald en gepubliceerd in de bundel Liete fan Leauwe en Langstme

1: Liet van it liet (Der is in stim dy’t neiklinkt in myn earen)
127: Reisliet (Op in stim fan fierren heard)
166: In liet foar dy’t ús sjocht (Do dy’tst út dyn fierte oantsjochst)

Dat gij het zingt

Onder deze titel verscheen in oktober 2018 een bundel met nagelaten werk van Herman Verbeek: een aantal overwegingen en een aantal zangen, deels op nieuwe muziek gezet door Chris van Bruggen en Peter Rippen. Voorafgaand daaraan bevat het boek een inleiding over de context, de thematiek, het taalgebruik en de muziek van de zangen van Herman Verbeek.  Lees meer

Agenda

Voor zover de coronamaatregelen het toelaten:

Op 15 november 2020 ga ik voor in de dienst van de Trefpuntkerk in Glimmen.

Op 6 december 2020 ga ik voor in de dienst van kerkcentrum De Ark in Groningen.

Op 8 december 2020 houd ik een lezing in het kader van de vervolgcursus Theologische Verdieping in Assen (TVGAssen). Het onderwerp is Zingen aan de rand van het geloof (aansluitend bij mijn boek Scherven van zekerheid).

Op 28 maart 2021 ga ik voor in de dienst van de Trefpuntkerk in Glimmen.

Op 19 december 2021 ga ik voor in de dienst van de Trefpuntkerk in Glimmen.