Welkom

Recent

Op 11 februari 2024 ging ik voor in een liedviering in in het gebouw van het Apostolisch Genootschap te Groningen. Daarin werden maar liefst tien van mijn liederen gezongen rond thema’s die aansluiten bij de drie coupletten van mijn lied Vrijplaats:  Nieuwe woorden –  Woning – Dankbaar leven. Dit was trouwens de laatste keer dat ik voorging in een kerkelijke viering (in principe).  De viering is te beluisteren via de kerkomroep.

Nieuw

In 2022 verscheen een bundel Psalmen anders als aanvulling op het Liedboek Zingen thuis en in de kerk uit 2013. Voor deze nieuwe bundel schreef ik een lied bij psalm 127 op muziek van Chris van Bruggen. In het voorjaar van 2023 schreven Chris en ik drie artikelen over deze bundel in de Groninger kerkbode. Klik hier om te lezen.

Afgerond (2022-23)

  • Op 20 februari 2022 ging ik voor in de dienst van de Trefpuntkerk in Glimmen. Het thema was De andere wang. De dienst is te beluisteren via kerkomroep.nl
  • Op 6 maart 2022 gaf ik met Chris van Bruggen een lezing over mijn boek Scherven van zekerheid in de Willibrordkerk in Beilen.
  • Op 13 maart 2022 werkte ik mee aan een liedviering in het voormalige kerkcentrum De Ark in Groningen; het thema is: Horen en gehoor geven. De viering is te beluisteren op de kerkomroep
  • Op 26 april 2022 gaf ik – na tweemaal uitstel wegens de coronamaatregelen – met Chris va Bruggen een ‘masterclass’ in Assen, in het kader van de vervolgcursus Theologische Verdieping in Assen (TVGAssen). Het onderwerp was: Zingen aan de rand van het geloof (aansluitend bij mijn boek Scherven van zekerheid). 
  • Op 30 oktober 2022 ging ik voor in de dienst van de Trefpuntkerk in Glimmen. De dienst te te beluisteren va de kerkomroep.
  • Op 13 november 2022 werkte ik mee aan de liedviering in het voormalige kerkcentrum De Ark in Groningen. Het thema was: Verdeeldheid of verscheidenheid. De viering is te beluisteren op de kerkomroep
  • Op 19 februari 2023 ging ik voor in de dienst van de Trefpuntkerk in Glimmen. Het thema was Maak het warm. De dienst is te beluisteren via kerkomroep.nl
  • p 16 april 2023 ging ik voor in een liedviering in ’t Witte Kerkje, Jachtlaan 11, in Haren. De viering was gewijd aan Psalm 1 met liederen, testen en gedachten naar of bij deze psalm. De viering is te beluisteren via de kerkomroep

De aandacht waard

Scherven van zekerheid

In september 2020 verscheen mijn boek Scherven van zekerheid – over kerkliederen op de rand van het geloof. Het bevat overdenkingen over de kerkliederen die ik de afgelopen vijftig jaar heb geschreven. Er staan ook 17 liederen in, waarvan acht nieuwe en twee met een nieuwe melodie.
Klik hier voor meer details.

Leren Communiceren

Eind augustus 2021 verscheen (na enige vertraging) de achtste druk van Leren communiceren. Voor het eerst zonder mijn naam op de omslag. Maar daarom zeker niet minder de moeite waard. Sinds de eerste druk uit 1979 zijn er meer dan 400.000 exemplaren van dit handboek verkocht.

Dat gij het zingt

Onder deze titel verscheen in oktober 2018 een bundel met nagelaten werk van Herman Verbeek: een aantal overwegingen en een aantal zangen, deels op nieuwe muziek gezet door Chris van Bruggen en Peter Rippen. Voorafgaand daaraan bevat het boek een inleiding over de context, de thematiek, het taalgebruik en de muziek van de zangen van Herman Verbeek.  Lees meer