Personalia

Ik ben geboren op 23 oktober 1948. Ik bracht mijn jeugd door in Utrecht, ging daar naar de lagere school, en volgde het Gymnasium in Nijmegen en Zeist. Daarna studeerde ik Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Tijdens mijn studie werkte ik als student-assistent en als docent aan de lerarenopleiding. In 1976 vertrok ik naar Enschede, waar ik medewerker werd aan de Universiteit Twente. Ik studeerde af in 1980, en ik promoveerde in 1989 samen met Carel Jansen. Vanaf 2000 was ik hoogleraar Technische Communicatie, hoofd van de afdeling Communicatiewetenschap en van de vakgroep Technische en Professionele Communicatie (TPC). Op 1 februari 2011 ben ik met vervroegd pensioen (FPU) gegaan.

Buiten mijn baan was ik vanaf 1968 actief als vrijwilliger in de (katholieke) kerk, vooral op het gebied van liturgie. Ik schreef een aantal lied- en gebedsteksten en ik ging voor in zogenaamde woord- en communiediensten. Na mijn pensionering zet ik die activiteiten voort, zij het minder in kerkelijk verband. Ik schrijf nog steeds teksten en ik ga soms voor in katholieke, protestante en oecumenische vieringen.

In 1973 trouwde ik met Miriam van der Drift. Onze eerste zoon Rogier werd geboren in 1977, en onze tweede zoon Jeroen in 1980. Van 2003 tot 2009 was Jeroen getrouwd met Babette Polman. Zij hebben twee dochters, onze kleindochters Mara (2003) en Gioia (2007)