Afstudeeropdrachten

De gegevens van voor 2002 zijn onvolledig omdat die verloren zijn gegaan in de brand op de Universiteit Twente van 20 november 2002.


1999: Ivo d’Haens. Een vergelijkende pretest van het aangiftebiljet inkomstenbelasting en de belastingdiskette.

2002: Marinda Hall. Cultural dimensions and their influence on the feedback from website evaluation methods.

2002: Gonda van Mölken. Ontwerp van en onderzoek naar een voorlichtingsfolder rondom nieuwbouwwijk ‘De Hoef-2 ‘ in Heesch. / Wat eraan voorafging. Over de rol van consensus in een ontwerpproces.

2002: Claartje ter Hoeven. Auteurs- en lezersrollen in wervende teksten. Drie deelstudies naar personae in Zuid-Afrikaanse bankbrochures.

2002: Nicole Loorbach. Gebruiksaanwijzingen: technisch of motiverend? Een onderzoek naar effecten van het uitgangspunt in een gebruiksaanwijzing.

2003: Rob de Geest. Kleur Bekennen. De invloed van kleur en lettertype op emotie en associatie bij webpagina’s.

2003: Daniël Hartman. “Je moet doen wat ik zeg” Verslag van een analyse van instructies gegeven in het kader vcan servicegesprekken bij een helpdesk voor universele afstandsbedieningen.

2003: Jennifer Lichtenbarg. Administratieve communicatie: via het web of via papier? Een overzicht van factoren die het gebruik van www.pien.nl stimuleren of juist belemmeren.

2004: Marije Herder. Mediavoorkeur. Een onderzoek naar mediavoorkeur onder Nederlandse klanten van de Informatielijn van de NMa, die toegang hebben tot het Internet.

2004: Shira van Lohuizen. Hoe beleefd zijn middenmanagers? Een afstudeeronderzoek naar de beleefdheidsstrategieën die zeer effectieve Nederlandse middenmanagers toepassen wanneer zij gezichtsbedreigende handelingen plaatsen.

2004: Marleen te Vaarwerk. ‘Daar heb je support voor hè?’ Onderzoek naar beleefdheid in helpdeskgesprekken.

2004: Marjolein Gravendeel. Oordeel zelf! Telefonische communicatie bij de 0800-lijn van Moeders voor Moeders.

2004: Elsbeth Smit. ‘Okay, nou dat was mijn vraag meneer’ Fasen en faseovergangen in telefoongesprekken tussen agents en clienten van een softwarehelpdesk.

2005: Bertine Brookhuis. Van Sir John en webenquêtes. Over de invloed van de lay-out op de antwoorden die respondenten geven en hoe Sir John Sinclair leerde dat geduld een schone zaak is.

2005: Lotje Jansen. Role Sets in safe sex boodschappen. Een onderzoek naar het gebruik van role sets in geschreven boodschappen ter bevordering van secundaire chlamydia preventie van laagopgeleide jonge vrouwen.

2005: Jeroen Keizer. Heb jij een groene of grijze startknop? Common ground in helpdeskgesprekken.

2006: Lex van Velsen. The satisfied helpdesk facilities client: applying SERVQUAL to a helpdesk and helpline.

2006: Wouter van den Berg. Peer-to-peer user support in elektronische forums. Een inhoudsanalyse naar het gebruik van elektronsiche forums bij het verhelpen van gebruikersproblemen.

2006: Ardion Beldad. Misunderstanding and non-understanding in the usage of English as a common language in helpdesk encounters involving non-native speakers. (Cum laude)

2006: Maarten Opbroek. Uniform instrueren. Een onderzoek naar de ideale opbouw van werkinstructies voor politiemedewerkers.

2007: Hans-Robert Scheperkeuter. Regionaal nieuws: over goede buren en verre vrienden. Een onderzoek onder abonnees van Dagblad van het Noorden naar de interesse in regionaal nieuws en de rol die de reikwijdte van de interesse en het onderwerp hierbij spelen.

2007: Brigit van Loggem. Paper-based Support for Computer-Mediated Activity. A study into the underlying causes of under-use, inefficient use and ineffective use of complex software tools. (Cum laude)

2008: Marjolein Lokhorst. Dienstverlening en het kerndepartement van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

2009: Sarah Schippers. Gooi dit onderzoek niet in een la! Een kwalitatief onderzoek naar de toepassing van publieksonderzoeken in beleid en communicatie bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

2010: Yunfeng (Ivy) Hong. An experimental study on influence of aesthetic interface in B2C E-retail website concerning first impression and behavioral intention

2010: Joris van Gurp. Ethos in offertes

2010: Christiaan Jansen. Scoren met een hattrick: over de effectiviteit van drieslagen in slagzinnen.

2011: Miriam Woestenenk. The Effect on Appreciation by Tailoring Manuals to Mental Factors.