Bestuurlijke functies en redacties

Bestuurlijke functies

1980-1984: Lid van de afdelingsraad Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen (Technische Hogeschool Twente)

1983-1985: Voorzitter van de vakgroep Toegepaste Taalkunde (Technische Hogeschool Twente)

1984-1989: Lid van de vaste onderzoekscommissie van de faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen (Technische Hogeschool Twente)

1989-1991: Lid van het faculteitsbestuur Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen, portefeuillehouder onderzoek (Technische Hogeschool Twente)

1992-1994: Plaatsvervangend voorzitter van de vakgroep Toegepaste Taalkunde (Universiteit Twente)

1993-1998: Medeoprichter en bestuurslid van de stichting Quality of Technical Communication

1994-2001: Programmaleider (met prof. dr. Peter Jan Schellens) van het onderzoeksprogramma Tekstgebruik en Tekstontwerp (Universiteit Twente)

1996-2001: Voorzitter van de examencommissie van de opleiding Toegepaste Communicatiewetenschap (Universiteit Twente)

2000-2006: Hoofd van de afdeling Communicatiewetenschap (Universiteit Twente)

2002-2004: Medeoprichter en bestuurslid van TCeurope, het Europese platform voor Technische Communicatie

2002-2007: Voorzitter van STIC, de Nederlandse beroepsvereniging voor Technische Communicatie

2003-2010: Programmaleider (met prof. dr. Jan van Dijk) van het onderzoeksprogramma Design, Implementation and Use of Communication Means (Universiteit Twente)

2004-2005: Lid van de internationale werkgroep Guidelines for the professional education and training of Technical Communicators in Europe

2004-2010: Lid van het Administrative Committe van de IEEE Professional Communication Society

2007-2010: Hoofd van de vakgroep Technische en Professionele Communicatie (Universiteit Twente)

2008-2011: Vice-President van INTECOM, het internationaal platform voor Technische Communicatie

2008-2011: Voorzitter van de examencommissie van de opleiding Communicatiewetenschap / Communication Studies (Universiteit Twente)

2011-2016: Lid van de stuurgroep van het onderzoeksprogramma Begrijpelijke Taal van NWO en ZonMW


Conferentiecommissies

1976: Medeorganisator van de eerste conferentie over Tekststructuur (Universiteit Utrecht).

1981: Lid van het organisatiecomité van de VIOT-conferentie te Enschede

1987: Lid van het organisatiecomité van de eerste conferentie Formulieren als Communicatiemiddel (Enschede)

1989: Lid van het organisatiecomité van de tweede conferentie Formulieren als Communicatiemiddel (Amsterdam)

1993: Lid van de congrescommissie Quality of Technical Communication (Enschede);

1995:Lid van het organisatiecomité van de Intecom Forum’95 conference (Dortmund, Duitsland)

2005: Lid van het organisatiecomité van de International Professional Communication Conference (IPCC), Limerick (Ierland)

2008: Lid van het organisatiecomité van de International Professional Communication Conference (IPCC), Montreal (Canada)

2010: Conference Chair van de International Professional Communication Conference (IPCC) 2010 in Enschede


Tijdschriftredacties

1991: Gastredacteur (met Carel Jansen) van een thema-nummer van Communicatief over: Formulieren als Communicatiemiddel

1992-1995: Redacteur en hoofdredacteur van Communicatief

1994. Gastredacteur (met Peter Jan Schellens) van een themanummer van het Tijdschrift voor Taalbeheersing over: Tekstontwerp

1995-1998: Medeoprichter en hoofdredacteur van Tekst[blad]

1996: Gastredacteur (met Carel Jansen) van een thema-nummer van Journal of Technical Writing and Communication over: Technical communication in the Netherlands

1998-2010: Associate Editor van IEEE Transactions on Professional Communication

2004: Gastredacteur van een themanummer van IEEE Transactions on Professional Communication over: Acquiring procedu-ral knowledge of a technology interface