Liturgie en kerkzang

Liederen

 

Uitgebreide informatie over mijn liturgische liederen is te vinden via mijn auteurspagina in de kerkliedwiki (klik hier). Bijna alle gepubliceerde liederen hebben daar een pagina met de tekst, vaak een toelichting en meestal een opname om te beluisteren.

 


Publicaties

 

Een kring van mensen (1990, Hilversum: Gooi en Sticht)  is een bundel van teksten, liederen en enkele overwegingen die ik schreef in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. De bundel is inmiddels uitverkocht. Voor deze bundel is een aantal liederen speciaal op muziek gezet door Richard Bot, Chris Fictoor en Jan Vermulst. Deze composities voor eenstemmige zang met piano of orgel zijn nog verkrijgbaar via de website van Gooi en Sticht. Andere melodieën zijn ontleend aan het Gregoriaans of aan bekende liederen.

 

Op wie wij wachten (2001, Gorinchem: Narratio) is een cyclus liederen voor de Advent en Kerstmis op muziek van Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen. Deels eerder gepubliceerd in Een kring van mensen, deels nieuw. De uitgave is driedelig: een partituur, een koorboek en een liturgische toelichting. Daarnaast verscheen een gelijknamige CD, waarop alle liederen gezongen worden door het koor van de Pepergasthuiskerk te Groningen.

 

Daar is het daglicht (2009, Gorinchem: Narratio) is een liturgisch oratorium voor Pasen. Het is bedoeld voor solisten, koor en samenzang, begeleid door orgel, piano, sluiten en cello. De muziek is weer van Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen. De uitgave bestaat uit een partituur en een koorboek. Ook hierbij verscheen een CD van het Pepergasthuiskoor te Goningen.
Bestellen bij Uitgeverij Narratio

 

Om de aarde te bewonen (2010, Gorinchem: Narratio) is een bundel met enkele liederen uit Een kring van mensen, maar vooral liederen uit de twintig jaren daarna. In het voorwoord schreef ik onder andere:

Liturgie vieren is ruimte geven aan het diepste wat in ons is, aan geloof en twijfel, hoop en teleurstelling, leegte en liefde, God veraf en nabij. Spreken daarover is moeilijk: we dreigen onszelf te overschreeuwen, of we maken onszelf belachelijk.Maar we kunnen ook niet zonder.
Zingend gaat het beter. Wat je niet kunt of durft te zeggen, kun je altijd nog zingen.Zingen kun je op je eentje, maar beter samen. Zingen maakt je afhankelijk van de mensen om je heen: als zij zouden zwijgen zou je alleen verder moeten. Zeker als je weinig muzikaal talent hebt, of geen welluidende stem, gaat dat verkeerd. Dank voor het zingen.
Dank voor het lied dat vreugde schept, dat verder draagt dan woorden, dat mensen één maakt met elkaar.

 

De verhalen (2014, Gorinchem: Narratio) is een kerstoratorium voor spreekstemmen, solisten, koor en samenzang. Opnieuw met muziek van Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen. De gelijknamige CD is gezongen door een projectkoor.
Bestellen bij Uitgeverij Naratio

 

Zangen van zoeken en zien (2015 Utrecht: Kok). In deze vernieuwende oecumenische bundel van 750 liederen staan er 50 waarvan ik de teksten heb geschreven. Meestal uit de eerdere uitgaven; enkele nieuwe.

Pagina op Kerkliedwiki

 

Een taal van liefde (2014, Gorinchem: Narratio) is een cantate voor Pinksteren, maar ook voor andere momenten in het jaar. De cantate is een bezinning op de taal. Er klinkt het woord sinds het begin: het scheppingswoord, de woorden waarmee wij onze wereld benoemen. De taal waarin wij onszelf uiten en ons met elkaar verhouden. Maar ook: de taal die verdeelt en heerst en mensen kleineert. De muziek is van Chris van Bruggen en Peter Rippen.
Bestellen bij Uitgeverij Narratio

 

Dat gij het zingt – Nagelaten zangen en overwegingen van Herman Verbeek (2019, Gorinchem: Narratio). Samen met Chris van Bruggen maakte ik een selectie uit het nagelaten werk. Bovendien schreef ik een inleiding over het werk, de taal en de muziek van Hermans’ zangen.

Klik hier voor een beschrijving

 

 

Scherven van zekerheid. Over kerkliederen op de rand van het geloof (2020, Houten: Stichting Docete) gaat over de teksten van de kerkliederen die ik de afgelopen vijftig jaar schreef. Liederen die steeds verder verwijderd raakten van de traditionele geloofswaarheden en kerkelijke traditie, maar wel steeds bedoeld bleven om te zingen in liturgische vieringen.

Klik hier voor een beschrijving