Promoties

Promotor

2004: Joyce Karreman: Use and effects of declarative information in instructions for use .

2006: Mark Melenhorst: Highlighting professional writing. On Screen Note-Taking as Part of Writing-from-Sources by Professionals.

2009: Claartje ter hoeven: Sick notes. Multiple life domains associated with sickness-related absence.

2009: Fenne Verhoeven: When staff handle Staph: User-driven versus expert-driven communication of control guidelines.

2011: Lex van Velsen: User-centered design for personalization.

2011: Ardion Beldad: Trust and information privacy concerns in electronic government.

2013: Nicole Loorbach: Motivational elements in user instructions.

Assistent promotor

1997: Nicole Ummelen. Procedural and declarative information in soft-ware manuals : effects on information use, task performance and knowledge.

Lid promotiecommissie

1990: Uriël Schuurs: Leren Schrijven voor Lezers. Het effect van drie vormen van probleemgericht schrijfonderwijs op de zinsbouwvaardigheid (UT faculteit Wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen)

1991: Luuk van Waes: De computer en het schrijfproces: de invloed van de tekstverwerker op het pauze- en revisiegedrag van schrijvers. (UT faculteit WMW)

1991: Rien Elling: Veiligheidsvoorschriften in de industrie. Een verkenning van problemen en mogelijkheden. (UT faculteit Wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen)

1991: Thea van der Geest: Tools for teaching writing as a process : design, development, implementation and evaluation of computer-assisted writing instruction. (UT faculteit Wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen)

1998: Menno de Jong: Reader feedback in text design. Validity of the plus-minus method for the pretesting of public information brochures. (UT faculteit Wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen)

2001: Hester Glasbeek: ‘’Ik doe wel wat hier staat, maar hij niet!’ Een onderzoek naar de manier waarop gebruikers met behulp van een leshandleiding vaardigheid verwerven met een computerprogramma. (Universiteit Utrecht)

2002: Constance Drossaert: Psychological determinants and consequences of repeat attendance in breast cancer screening. (UT faculteit Wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen)

2002: Lei Zhang: Knowledge graph theory and structural parsing. (UT faculteit Toegepaste Wiskunde)

2002: Xiaodong Liu: The chemistry of Chinese language. (UT faculteit Toegepaste Wiskunde)

2004: Bas Andeweg & Jaap de Jong: De eerste minuten. Attentum, benevolum en docilem parare in de inleiding van toespraken. (Radboud Universiteit Nijmegen)

2004: Rob Klaassen: Voorlichtingskundig ontwerpen. (UT faculteit Gedragswetenschappen)

2006: Connie Blok: Dynamic visualization variables in animation to suport monitoring of spatial phenomens.(Universiteit Utrecht)

2006: Kristie Edwards: Email Communications in Team Writing Projects. (Sheffield Hallam University, UK)

2006: Zamira Gurabardhi: A journey into risk communication. (UT faculteit Gedragswetenschappen)

2008: Anne Dijkstra: Publics and Science: a complex relationship; how publics engage with biotechnology and genomic. (UT faculteit Gedragswetenschappen)

2008: Charlotte van Hooijdonk: Explorations in multimodal information presentations . (Universiteit Tilburg)

2008: Dennis Reidsma: Annotations and Subjective Machines – The Role of Agreement in Classifying Human Behavior. (UT faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica)

2008: Ellen ter Huurne: Information Seeking in a Risky World. The theoretical and empirical development of FRIS: A Framework of Risk Information Seeking. (UT faculteit Gedragswetenschappen)

2008: Maaike van den Haak: A penny for your thoughts. Investigating the validity and reliability of thing-aloud protocols for usability testing. (UT faculteit Gedragswetenschappen)

2008: Wauter Bosma: Toward discourse oriented summarization. (UT faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica)

2009: Renske Pin: Perceptions of Nutrigenomics – Affect, Cognition & Behavioral Intention. (UT faculteit Gedragswetenschappen)

2009: Willem Pieterson. Channel choice. Citizens channel behavior and public service channel positioning. (UT faculteit Gedragswetenschappen)

2010: Paul Lindhout. Taalproblemen bij BRZO- en ARIE bedrijven, een onderschat gevaar? Een verkennend onderzoek naar het raakvlak tussen taalproblemen en zware ongevallen. (TU Delft)

2010: Joris van Hoof. Sweet sixteen and never been drunk? Adolescent alcohol use, predictors and consequence. (UT faculteit Gedragswetenschappen)

2010: Gebeyehu Workneh Bogale. Using audio programmes to promote HIV prevention among illiterate, rural woman in Ethiopia. (UT faculteit Gedragswetenschappen)

2010: Alexander van Deursen: Internet skills. Vital assets in an information society. (UT faculteit Gedragswetenschappen)

2011: José Kooken: Work, learn & Communicate: What, When and Why. (UT faculteit Gedragswetenschappen)

2011: Jordy Gosselt: Off limits: the effectiveness of age limits in reducing underage sales. (UT faculteit Gedragswetenschappen.

2012: Sanne Elling: Evaluating website quality: Five studies on user-focused evaluation methods. (Universiteit Utrecht).