Publicaties

wetenschappelijke en vakpublicaties

1973

Drop, W., Jordaan, M., Steehouder, M. & De Vries, E. (1973). Wat betekent dat woord? Zeven typen van vraag en antwoord. Onderwijs en opvoeding 25 (1), 20-23.

1974

Drop, W., Jordaan, M., Steehouder, M. & De Vries, E. (1974). Een systeem van lexicale vragen in het moedertaalonderwijs. Pedagogische studieën 51, 475-485.

Pesch, P., Steehouder, M., Steur, B. & Zondervan, F. (1974). Systeem voor analyse en samenvatting van teksten […..]. Paper voor het symposium over systemen ter beschrijving van tekststructuren. Utrecht: Instituut De Vooys.

1976

Steehouder, M.F. (1976). De warrant in het model van Toulmin. De nieuwe taalgids 69, 413-425.

1977

Jansen, C., Van der Staak, J, Steehouder, M. & Woudstra, E. (1977). Schrijfprocedures voor bestuurlijke teksten. Eerste vooronderzoek. Enschede: Technische Hogeschool Twente.

Steehouder, M.F. (1977). Tekststructuur en begrijpelijkheid. Onze taal 46, 45-48.

Steehouder, M. (1977) Het lezen van teksten. Syllabus. Enschede: Technische Hogeschool Twente.

1978

Steehouder, M. (1978). Ontleding: zinvol of zinloos? THT-nieuws 28-9-1978

1979

Jansen, C.J.M., Woudstra, E.T. & Steehouder, M.F. (1979). Toetsing van schrijfonderwijs. In: Taalbeheersing 1978. Verslag van een symposium […] (pp. 84-93). Enschede: VIOT.

Steehouder, M.F. (1979). Schriftelijke voorlichting. Brug over de kenniskloof? Paper, Rijksuniversiteit Utrecht.

Steehouder, M.F., Jansen, C.J.M., Van der Staak, J.H.L. & Woudstra, E.T. (1979). Leren communiceren. Procedures voor mondelinge en schriftelijke communicatie. Groningen: Wolters Noordhoff [met bijbehorend oefenboek en docentenboek].

1980

Steehouder, M., & Woudstra, E. (1980, 1981). Vaktalen. (vier afleveringen) Onze taal 49, 53-54; 120-121; en 50, 81; 91.

1981

Jansen, C. & Steehouder, M. (1981). Een taalverkeersprobleem: de voorlichting over individuele huursubsidie. In: M.F. Steehouder & C.J.M. Jansen (red.). Taalbeheersing 1981. Lezingen op het VIOT-taalbeheersingscongres op 8, 9 en 10 september aan de Technische Hogeschool Twente. (pp. 7-19). Enschede: VIOT.

Steehouder, M. & Jansen, C. (1981). Problemen rond overheidspublikaties. Onze taal 50, 137-138.

Steehouder, M. & Woudstra, E. (1981). Vaktalen. Stimulans. Oktober 1981, 14-19 [herdruk uit Onze Taal, 1980].

Steehouder, M. (1981). Schrijfonderwijs in het tertiair onderwijs moet gericht zijn op latere beroepsuitoefening. Nieuw Nederlands, Januari 1981.

Steehouder, M.F. & Jansen, C.J.M. (red.) (1981). Taalbeheersing 1981. Lezingen op het VIOT-taalbeheersingscongres op 8, 9 en 10 september aan de Technische Hogeschool Twente. Enschede: VIOT.

1982

Steehouder, M. & Jansen, C. (1982). De effectiviteit van voorlichtingsteksten. Tijdschrift voor taalbeheersing 4, 293-313.

1983

Jansen, C.& Steehouder, M. (1983). Problemen bij het gebruik van overheidsfolders. Toegepaste taalwetenschap in artikelen 16A, 83-113.

Steehouder, M. (1983). Wegwijs in woordenboeken [boekbespreking]. Onze taal 52, 50.

Steehouder, M. (1983). Suggesties voor effectieve voorlichtingsfolders. Cahiers PR en voorlichting 7 (2), 12-14.

1984

Jansen, C. & Steehouder, M. (1984). Improving the text of a public leaflet. Information Design Journal 4, 10-18.

Jansen, C. & Steehouder, M. (1984). Reader problems in using instructional documents. Lezing AILA conferentie, Brussel: 8 augustus 1984.

Jansen, C.J.M. & Steehouder, M.F. (red.) (1984). Taalbeheersing in artikelen. Leiden: Martinus Nijhoff.

Steehouder, M. (1984). Een ‘technologische’ aanpak van schrijfonderwijs. In: G. Rijlaarsdam & H. Hulshof (red.). Schrijven: theorie en praktijk van het schrijfvaardigheidsonderwijs (pp. 57-73). Den Bosch: Malmberg.

Steehouder, M. (1984). Normen voor taalgebruik op het beeldscherm. Lezing op de studieconferentie Teletekst, Geldrop: 18 april 1984.

Steehouder, M. (1984). Schrijfonderwijs in het tertiair onderwijs moet gericht zijn op latere beroepsuitoefening. In: F. Zwitserlood (red.). Taalvaardigheid in het hoger beroepsonderwijs. Tweede verslag (pp. 22-26). Enschede: SLO [herdruk van 1981].

Steehouder, M. & Jansen, C. (1984). De effectiviteit van voorlichtingsteksten. In: C.J.M. Jansen & M.F. Steehouder (red.). Taalbeheersing in artikelen. (pp. 324-347). Leiden: Martinus Nijhoff [Herdruk van Tijdschrift voor taalbeheersing 1982].

Steehouder, N. & Jansen, C. (1984). Formulieren invullen? Mij niet gezien / Daar draai ik mijn hand niet voor om. Doorhalen wat niet van toepassing is. Interne publicatie. Enschede: Vakgroep Toegepaste Communicatie, Technische Hogeschool Twente.

Steehouder, M. & Jansen, C. (1984). Technologisch taalbeheersingsonderzoek. Gramma 8, 1-22.

Steehouder, M.F., Jansen, C.J.M., Maat, K.A., Van der Staak, J.L.C. & Woudstra, E.T. (1984). Leren communiceren. Procedures voor mondelinge en schriftelijke communicatie. 2e, geheel gewijzigde druk, Groningen: Wolters-Noordhoff [met bijbehorend docentenboek].

1985

Steehouder, M. (1985). De volgorde van instructies. In: W.K.B. Koning (red.). Taalbeheersing in theorie en praktijk. (pp. 513-521). Dordrecht: Foris.

Steehouder, M.F. (1985). Vaktaal en schriftelijk studiemateriaal: de uitleg van vaktermen. In: G. van der Veen (red.). Onderwijs in druk: leerteksten kiezen, schrijven, vormen en drukken (pp. 91-101). Deventer enz.: Kluwer.

Steehouder, M.F. (1985) . Moeilijke formulieren: gebrek aan samenwerking. Onze Taal 54, 74-75.

1986

Jansen, C. & Steehouder, M. (1986). Van regeling naar voorlichtingstekst. Een formele procedure voor het construeren van een gewenst handelingsverloop als basis voor een instructieve voorlichtingstekst. Tijdschrift voor taalbeheersing 8, 127-147.

Jansen, C.J.M., Steehouder, M.F., Pilot, A., Schrauwen, D. & Looijmans, P.J.M. (1986). Alexis: Computer-assisted feedback on written assignments. Computers and composition 4, 32-45.

Steehouder, M. (1986). Taalgebruik en vormgeving van studieteksten. In: K.A.H. Hermans (red.). Studiemotivatie en studierendement (pp. 129-148). Tilburg: KUB.

Steehouder, M. (1986): Taalvaardigheidsonderwijs in het HBO: een verkenning van de plaats, de inhoud en de problemen. Rapport SVO-project 1155 ‘Taalvaardigheid in het hoger onderwijs’. Enschede: Technische Hogeschool Twente.

Steehouder, M.F. (1986). Formulieren. In: C. Korswagen e.a. (red.) Handboek taalhantering afl. 10, par. II.9, Deventer: Van Loghum Slaterus.

Steehouder, M.F. (1986). Meningen van studenten en docenten over taalvaardigheidsproblemen in het HBO. Rapport SVO-project 1155 ‘Taalvaardigheid in het hoger onderwijs’. Enschede: Technische Hogeschool Twente.

Steehouder, M. & Jansen, C. (1986) From bureaucratic language to instructional texts: how to design an effective problem-solving tool for citizens? Paper presented at the IAAP-conference. Jerusalem, 13-18 August 1986.

1987

Jansen, C.J.M., Steehouder, M.F., Pilot, A., Schrauwen, D. & Looijmans, P.J.M. (1987). Alexis: Computer-assisted feedback on written assignments. In: Y. Moonen & Tj. Plomp (Eds.): Development of educational software. London.

Steehouder, M. (1987). Als het taalverkeer stagneert: over probleemoplossingen in functioneel schriftelijk taalverkeer. Tijdschrift voor taalbeheersing 9, 20-38.

Steehouder, M. & Jansen, C. (1987). Hulp aan schrijvers van instructieve voorlichtingsteksten. Spektator 16, 327-339.

Steehouder, M. (1987). Formulieren als communicatiemiddel. In: Handboek grafische vormgeving. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Steehouder, M. & Jansen, C. (1987): From bureaucratic language to instructional texts: how to design an effective problem-solving tool for citizens. Information design journal 5, 129-139.

Steehouder, M. (1987). Gids voor het schrijven van computerhandleidingen. Enschede; Universiteit Twente.

Steehouder, M. & Jansen, C. (red.) (1987). Formulieren als communicatiemiddel. Lezingen gehouden op een symposium aan de Universiteit Twente op 27 maart 1987. Enschede: Universiteit Twente.

Steehouder, M. (1987). Taalgebruik in formulieren. In: M. Steehouder & C. Jansen (red.). Formulieren als communicatiemiddel. Lezingen gehouden op een symposium aan de Universiteit Twente op 27 maart 1987. (pp. 23-29). Enschede: Universiteit Twente.

1988

Edens, K., Jansen, C., Mulder, J., Pander Maat, H, Slot, P. & Steehouder, M. (1988). Verbeteringsmogelijkheden voor het formulier Loonbelastingverklaring (LB 2). (Rapport in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst). Enschede: Universiteit Twente.

Edens, K., Jansen, C., Mulder, J., Pander Maat, H, Slot, P. & Steehouder, M.(1988). Verbeteringsmogelijkheden voor het formulier Verzoek om vermindering van loonbelasting 1988 (LB 23). (Rapport in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst). Enschede: Universiteit Twente.

Edens, K., Jansen, C., Mulder, J., Pander Maat, H, Slot, P. & Steehouder, M.(1988). Verbeteringsmogelijkheden voor het formulier Aanmelding studiefinanciering voor studerenden van 18 tot 30 jaar (Ao). (Rapport in op-dracht van de Rijksvoorlichtingsdienst). Enschede: Universiteit Twente.

Edens, K., Jansen, C., Mulder, J., Pander Maat, H, Slot, P. & Steehouder, M. (1988). Verbeteringsmogelijkheden voor het Aanvullend Inlichtingen-formulier i.v.m. Aanvraag Studiefinanciering (Bs). (Rapport in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst). Enschede: Universiteit Twente.

Edens, K., Jansen, C., Mulder, J., Pander Maat, H, Slot, P. & Steehouder, M. (1988). Verbeteringsmogelijkheden voor het Inlichtingenformulier i.v.m. aanvraag studiefinanciering bestemd voor de VADER (Ov). (Rapport in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst). Enschede: Universiteit Twen-te.

Edens, K., Jansen, C., Mulder, J., Pander Maat, H, Slot, P. & Steehouder, M. (1988). Verbeteringsmogelijkheden voor het formulier Inlichtingen 1987-1988 (gegevens die nodig zijn voor de plaatsingsprocedure). (Rapport in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst). Enschede: Universiteit Twente.

Edens, K., Jansen, C., Mulder, J., Pander Maat, H, Slot, P. & Steehouder, M. (1988). Verbeteringsmogelijkheden voor het aanvraagformulier Interimregeling Ziektekosten Ambtenaren 1982 (IZK). (Rapport in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst). Enschede: Universiteit Twente.

Edens, K., Jansen, C., Mulder, J., Pander Maat, H, Slot, P. & Steehouder, M. (1988). Verbeteringsmogelijkheden voor het Telformulier Basisonderwijs. (Rapport in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst). MFEMFEMF: Universiteit Twente.

Edens, K., Jansen, C., Mulder, J., Pander Maat, H, Slot, P. & Steehouder, M. (1988). Verbeteringsmogelijkheden voor het formulier Integrale opgave leerlingen voortgezet onderwijs. (Rapport in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst). Enschede: Universiteit Twente.

Edens, K., Jansen, C., Mulder, J., Pander Maat, H, Slot, P. & Steehouder, M. (1988). Verbeteringsmogelijkheden voor het formulier Leerlingenenquète (voortgezet) speciaal onderwijs. (Rapport in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst). Enschede: Universiteit Twente.

Steehouder, M. (1988). Hoe gaan computergebruikers met een handleiding om? In: F. van Eemeren & R. Grootendorst (red.): Taalbeheersing in ontwikkeling. (pp. 265-272). Dordrecht: Foris.

Steehouder, M.F. (1988). Begrijpelijker voorlichting over wetten en regelingen met behulp van stroomschema’s. Communicatief 1, 59-64.

1989

Jansen, C.J.M. & Steehouder, M.F. (1989). Taalverkeersproblemen tussen overheid en burger: een onderzoek naar verbeteringsmogelijkheden van voorlichtingsteksten en formulieren. Dissertatie RU Utrecht. ‘s-Gravenhage: Sdu Uitgeverij.

Jansen, C., Steehouder, M., Edens, K., Mulder, J., Pander Maat, H. & Slot, P. (1989). Formulierenwijzer: handboek formulieren redigeren. Den Haag: Sdu Uitgeverij.

Blom, M., Schellens, P.J.M.C., Steehouder, M.F. & Van Waes, L. (red.) (1989). Formulieren als communicatiemiddel. Themanummer Communicatief 2 (3), 119-186.

Jansen, C.J.M. & Steehouder, M.F. (1989). Overheidsformulieren aangepakt. Resultaten van een onderzoek naar verbeteringsmogelijkheden. Communicatief 2 (3), 152-162.

Steehouder, M.F. & Jansen, C.J.M. (1989). Raadpleeg eerst de toelichting: maar hoe krijg je invullers zo ver? Communicatief 2 (3), 130-139.

1990

Schellens, P.J. & Steehouder, M.F. (1990). Vaste structuren en tekstmodellen als hulpmiddel bij het schrijven van een betogende tekst. Tijdschrift voor taalbeheersing 12, 255-269.

Steehouder, M.F. (1990). H. van Tuijl en L.R.Lentz. Het leerplan in Nederland. Een studie naar vorm, inhoud en functie van het leerplan voor het primair onderwijs [boekbespreking]. Tijdschrift voor taalbeheersing 12, 219-223.

Mulder, J. & Steehouder, M. (1990/1991). Redactie van formulieren. [Serie bijdragen aan:] S.J. Bruinsma, L. Teerling & W.J.M. Trimbos (red.). Formulierenboek: modellen en toepassingen voor bedrijven en instellingen. Alphen aan den Rijn enz.: Samsom Bedrijfsinformatie.

1991

Jansen & M. Steehouder (1991). Formulieren als bron van taalverkeersproblemen. Tijdschrift voor taalbeheersing 13, 30-45.  [Download pdf]

Steehouder, M. (1991). Tabellen in computerhandleidingen: gebruikers helpen om snel en trefzeker informatie te vinden. Communicatief 4, 65-74.

Steehouder, M.F. (1991). Informatiezoekend gedrag van computergebruikers en de consequenties daarvan voor inhoud en vorm van een computerhandleiding. In: M.M.H. Bax & W. Vuijk (red.). Thema’s in de taalbeheersing. Lezingen van het VIOT-taalbeheersingscongres gehouden op 19, 20 en 21 december 1990 aan de Rijksuniversiteit Groningen (pp. 349-359). Dordrecht: ICG Publications.

1992

Jansen, C. & Steehouder, M. (1992). Forms as a source of communication problems. Journal of technical writing and communication 22, 179-194.

Pander Maat, H. & Steehouder, M.F. (eds.) (1992). Studies in functional text quality. Amsterdam, Atlanta GA : Editions Rodopi.

Steehouder, M. (1992). Computerhandleidingen verbeteren door onderzoek. In: A. Heuvelman & J. van der Staak (red.). Communicatie over wetenschap en techniek (pp. 237-250). Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.

Steehouder, M. & Jansen, C. (1992). Optimizing the quality of forms In: H. Pander Maat & M.F. Steehouder (eds.). Studies in functional text quality (pp. 159-172). Amsterdam, Atlanta GA: Editions Rodopi.

Steehouder, M. (1992). Instructieve voorlichting: Taalbeheersing voor de praktijk van de overheidsvoorlichting. In: D.O. Cox, M. van Houten & T. Rolle (red.). Voorlichtingskunde: ontwikkelingen in theorie en praktijk (pp.77-84). Assen/ Maastricht: Van Gorcum.

Steehouder, M. (1992). Wie is wie in Mens en media? [boekbespreking van G. Fauconnier: Mens en media. Een introductie tot de massacommunicatie, 2e druk, Leuven etc. 1991]. Communicatief 5 (1), 30-32.

Steehouder, M. (1992). Computerhandleidingen. [Literatuursignalering]. Communicatief 5 (4), 29-32.

Steehouder, M. (1992). Grootschalige publieksbeïnvloeding: complex en boeiend werkveld [Bespreking van B. Klandermans & E. Seydel (red.): Overtuigen en activeren: publieksbeïnvloeding in theorie en praktijk. 2e druk, Assen enz: Van Gorcum, 1991] Communicatief 5 (5), 29-30.

Steehouder, M., Jansen, C., Maat, K., Van der Staak, J. & Woudstra, E. (1992). Leren communiceren. Handboek voor mondelinge en schriftelijke communicatie. 3e geheel herziene druk. Groningen: Wolters Noordhoff.

1993

Hazelaar, A. & Steehouder, M. (1993). Het register: ondersteuning van zoekacties van gebruikers. Communicatief 6 (1), 10-16.

Steehouder, M. & Jansen, C. (1993). De volgorde van instructies. Van Dale taalbrief 2 (7), 6.

Steehouder, M. (1993). [Boekbespreking van M. Onrust, A. Verhagen en R. Doeve (1993): Formuleren. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum]. Van Dale taalbrief 2 (9), 8.

Steehouder, M. (1993). Twee ongelijke luiken [Boekbespreking van S. Verrept, T. Jansen e.a.: Tweeluik Schriftelijke communicatie. Deel 1: Strategisch Corresponderen. Houten/Antwerpen, 1991. Deel 2: Strategisch rapporteren. Houten/Antwerpen, 1993.] Communicatief 6 (4-5), 55-56.

Steehouder, M.F. (1993). Informatie zoeken in computerhandleidingen: een verkenning van de problemen. Tijdschrift voor taalbeheersing 15, 3-12.

1994

Boekelder, A. & Steehouder, M. (1994): Diagrams for presenting instructions: when and why do they work? Proceedings of the conference Public Graphics: visual information for everyday use (pp. 2.1-2.12). Lunteren, 26-30 September 1994.

Boekelder, A., Schellens, P.J., Steehouder, M.F. & Ummelen, N. (1994). Bibliografie tekstontwerpprocessen. Tijdschrift voor Taalbeheersing 16, 242-253.

Schellens, P.J. & Steehouder, M.F. (1994). Tekstontwerp: schrijven als ontwerpproces. Tijdschrift voor Taalbeheersing 16, 161-172.

Schellens, P.J. & Steehouder, M.F. (gastredactie) (1994): Tekstontwerpprocessen. Themanummer Tijdschrift voor Taalbeheersing 16 (3).

Steehouder, M. & Jansen, C. (1994): Issues in developing an online advisory system for text writers. Journal of technical writing and communication 24, 137-146.

Steehouder, M. (1994). Belastingtaal van griffie naar huiskamer [boekbespreking van: J. Renkema, Taal mag geen belasting zijn. ‘s-Gravenhage: Sdu, 1994]. Communicatief 7 (7), 29-30.

Steehouder, M. (1994). Comserve: elektronische communicatie tussen communicatiekundigen. Communicatief 7 (1), 2-8.

Steehouder, M. (1994). Public Graphics: ontwerpers en onderzoekers op retraite. Communicatief 7 (7), 23-28.

Steehouder, M. (1994). The quality of access: Helping users find information in documentation. In: M. Steehouder, C. Jansen, P. van der Poort & R. Verheijen (eds.) (1994). Quality of technical documentation (pp. 131-144). Amsterdam, Atlanta GA: Editions Rodopi.

Steehouder, M., Jansen, C., Van der Poort, P. & Verheijen, R. (eds.) (1994). Quality of technical documentation. Amsterdam, Atlanta GA: Editions Rodopi.

Steehouder, M., Van der Geest, T., Jansen, C. & Van Waes, L. (1994). Automatische tekstcontrole: waardevolle hulp voor schrijvers? Communicatief 7 (3), 2-8.

Steehouder, M.F., Dingeldein, N.E.M., Scheeren, M. & Mattheijssen, P. (1994). Zoeken in een register. Tijdschrift voor taalbeheersing 16, 296-302.

1995

Steehouder, M. (1995). De persoonlijke noot in gebruiksaanwijzingen. Tekst[blad] 1 (2), 8-13.

Steehouder, M.F. (1995). Searching in books and online: many user problems and little practical solutions. In: Steehouder, M.F. (ed.). Forum 95 Preseeedings: disappearing borders. Stuttgart: Intecom.

Steehouder, M.F. (1995). Taal en invulgemak van formulieren. In: Een tijger van papier: communicatie tussen de Belastingdienst en de onvermogende belastingplichtige. Amsterdam.

Steehouder, M.F. (Ed.). Forum 95 Preseeedings: disappearing borders. Stuttgart Intecom.

Van Waes, L., Jansen, C.J.M. & Steehouder , M.F. (1995). Schrijfhulp per computer: de Taaladviesdatabank. Tekst[blad] 1 (1), 14-24.

1996

Jansen, C.J.M. & Steehouder, M.F. (1996) The sequential order of instructions: impact on text quality. In: Evolution or Revolution? Proceedings STC annual conference. Arlington, VA: STC.

Steehouder, M. F. (Ed., 1996). Forum 95 Postharvest: disappearing borders. Stuttgart: Intecom.

Steehouder, M. & Jansen, C. (Eds., 1996). Technical communication in the Netherlands. Special issue of Journal of technical writing and communication 26(4).

Jansen, C.J.M. & Steehouder, M.F. (1996). The sequential order of procedural instructions. Some formal methods for designers of flow charts. Journal of technical writing and communication 26 (4), 453-471.

Steehouder, M. (1996). De volgorde in recepten. Tekst[blad] 2 (3), 19-22.

Steehouder, M. (1996). Overtuigingskracht kent zijn grenzen. Feiten en meningen in een brochure over het vreemdelingenbeleid. Tekst[blad] 2 (3), 50-56.

Steehouder, M. (1996). Onderzoek naar en advisering over formulieren. In T. Sanders & P. Smulders (Red.). Schrijfwijsheden. Visies op taal en taaladvies (pp. 177-184). Den Haag: Sdu Uitgevers.

1997

Boekelder, A. & Steehouder, M. (1997. Instructies in schema’s: vijf vormen vergeleken. In H. van den Bergh e.a. (Red.) Taalgebruik ontrafeld. Bijdragen van het zevende VIOT-taalbeheersingscongres op 18. 19 en 20 december 1996 aan de Universiteit van Utrecht. (pp. 415-425). Dordrecht: Foris Publications.

Boekelder, A., Klaassen, R. & Steehouder, M. (1997). Bibliografie professionele schrijfprocessen 1994-1995. Taalbeheersing 19, 64-69.

Jansen, C. & Steehouder, M. (1997). Designing procedures as a foundation for instructions. In A. Morris (Ed.). Crossroads in communication. Proceedings IPCC 97 (pp. 9-15). Piscataway, NJ: IEEE.

Laar, F. van de & Steehouder, M.(1997). Kranten die geen kranten zijn: voorlichten met een pseudo-journalistieke invalshoek. Tekst[blad] 3 (2), 34-37.

Steehouder, M. & Jansen, C. (1997). Handleidingenwijzer. Handboek voor effectieve softwarehandleidingen. Den Haag: Sdu Uitgevers.

Steehouder, M. (1997). Author and reader in instructions for use. The effectiveness of instructions. In A. Morris (Ed.). Crossroads in communication. Proceedings IPCC 97 (pp. 77-90). Piscataway, NJ: IEEE.

Steehouder, M. (1997). Een blik op de vooruitblik. Waarin variaties op een saaie formulering de revue passeren. Tekst[blad] 4 (4), 18-21.

Steehouder, M. (1997). Het aspect taal of de bijdrage van een eindredacteur. Tekst[blad] 3 (3), 53-54.

1999

Brugman, N. & Steehouder, M. “Het leeft niet heel erg”. Een kennismaking met schrijvers van gebruiksaanwijzingen. Tekst[blad] 5 (2). 

Steehouder, M.F. (1999). Hoe belangrijk is het beeld? [Literatuursignaleringen]. Tekst[blad] 5 (1), 67-68.

Steehouder, M.F. (1999). Stapsgewijze instructies [Literatuursignaleringen]. Tekst[blad] 5 (2), 66-68.

Steehouder, M. (1999). Registers, prima handleiding voor het samenstellen van [Recensie van M. de Koning (1999). Eureka! Handleiding voor het samenstellen van registers. Alphen aan den Rijn/Diegem: Samsom]. Tekst[blad] 4, 69-70.

Steehouder, M., Jansen, C., Maat, K., Staak, J. van der, Vet, D. de, Witteveen, M. & Woudstra, E. (1999) Leren communiceren. Handboek voor mondelinge en schriftelijke communicatie. 4e geheel herziene druk. Groningen: Wolters-Noordhoff.

1998

Boekelder, A. & Steehouder, M. (1998). Selecting and switching: some advantages of diagrams for presenting instructions. IEEE Transactions on professional communication 41, 229-241.

Boekelder, A. & Steehouder, M. (1998). Switching from instructions to equipment: the effect of graphic design. In Zwaga, H.J., Boersema, T. & Hoonhout, H.C.M. (eds) Visual information for everyday use (pp. 67-73). London: Taylor & Francis.

Steehouder, M., Jansen, C. & Woudstra, E. (red.) (1998). Van taaladvies tot tekstontwerp. Opstellen aangeboden aan Jan van der Staak bij zijn afscheid van de vakgroep Toegepaste Taalkunde van de Universiteit Twente. Enschede: Universiteit Twente, vakgroep Toegepaste Taalkunde.

Steehouder, M. (1998). Als het taalverkeer nog steeds stagneert. In Steehouder, M., Jansen, C. & Woudstra, E. (red.) (1998). Van taaladvies tot tekstontwerp. Opstellen aangeboden aan Jan van der Staak bij zijn afscheid van de vakgroep Toegepaste Taalkunde van de Universiteit Twente (pp. 115-127). Enschede: Universiteit Twente.

Steehouder, M. (1998). Expressieve en relationele elementen in gebruiksaanwijzingen. Taalbeheersing 20, 100-113.

Steehouder, M. (1998). Over de structuur van stapsgewijze instructies. Tekst[blad] 4 (4), 43-48.

2000

Coney, M. & Steehouder, M. Role playing on the Web. Guidelines for de-signing and evaluating personas online. Technical communication 47, 327-340.

De Jong, M. & Steehouder, M. (2000). Het ontwerpen van teksten. In P.J. Schellens, R. Klaassen & S. de Vries (Red.). Communicatiekundig ontwerpen: Methoden, perspectieven en toepassingen (pp. 284-302). Assen: Van Gorcum.

Haens, I. d’ & Steehouder, M. (2000). Aangifte op papier of op het scherm. Tekst[blad] 6(3), 23-32.

Jansen, C. & Steehouder. M. (1999). How research can lead to better government forms. In D. Janssen & R. Neutelings (Eds). Reading and writing public documents (pp. 11-36). Amsterdam: Benjamins.

Karreman, J. & Steehouder, M. (2000). Het instellen van de Vox New York. Gebruik en effect van declaratieve informatie in gebruiksaanwijzingen. In R. Neutelings, N. Ummelen & A. Maes (Red.). Over de grenzen van de taalbeheersing (pp. 273-283). Den Haag: Sdu.

Steehouder, M.F. Achter de knoppen. Over technische communicatie en communicerende technici. Oratie. Universiteit Twente.

Steehouder, M. (2000). [Recensie van:] Freudenthal, A. (1999). The design of home appliances for young and old customers. Delft University Press (dissertatie TU Delft). Tijdschrift voor taalbeheersing 22, 163-166.

Steehouder, M. (2000). Information design (Vakliteratuur). Tekst[blad] 6(3), 65-67.

Steehouder, M. (2000). Tekstanalyse en communicatiekundig ontwerpen. In P.J. Schellens, R. Klaassen & S. de Vries (Red.). Communicatiekundig ontwerpen: Methoden, perspectieven en toepassingen (pp. 197-218). Assen: Van Gorcum.

Steehouder, M. (2000). Dwalen in hypertekst [Literatuursignalering]. Tekst[blad] 6 (1), 56-58.

Steehouder, M. Waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? Knoppen, functies en toepassingen in gebruiksaanwijzigingen. In: R. Neutelings, N. Ummelen & A. Maes (Red.). Over de grenzen van de taalbeheersing (pp. 415-425). Den Haag: Sdu.

Steehouder, M. & d’Haens, I. (2000). Elektronisch formulieren invullen. Een bruikbaarheidstest van de Aangiftediskette en een vergelijking met het biljet. Tijdschrift voor communicatiewetenschap 28 (4), 382-395.

Steehouder, M. & Karreman, J. (2000). De verwerking van stapsgewijze instructies. Tijdschrift voor taalbeheersing 22, 218-237.

Steehouder, M., Karreman, J. & Ummelen, N. (2000). Making sense of step-by-step procedures. Paper presented at the IEEE Professional Communication Conference and ACM Special Interest Group on Documentation Conference, Cambridge, Massachusetts, September 24-27, 2000.

2001

Karreman, J., Dixon, P. & Steehouder, M. (2001). What do you need to know about your telephone? The influence of functional information on operating devices. In: Degand, L., Bestgen, Y., Spooren, W. & Van Waes, L. (Eds). Multidisciplinary approaches to discourse (pp. 99-110). Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU; Münster: Nodus Publikationen.

Gemert, L. van; Schellens, P.J. & Steehouder, M. (2001). Taal en corporate communicatie. In: Van Riel, C.M. e.a. (Eds). Corporate communication. Het managen van reputatie (pp. 207-247). Alphen aan den Rijn: Kluwer.

Laar, F. van de & Steehouder, M. (2001). Rammelen vanuit de box. Hoe leg je een nieuw belastingstelsel uit? Tekst[blad] 7 (1), 17-23.

Steehouder, M.F. (2001). Achter de knoppen. Over technische communicatie en communicerende technici. Tijdschrift voor taalbeheersing 23 (1), 41-48.

Steehouder, M. (2001). De computer is een mevrouw. Tekst[blad] 7 (1), 67-70.

2002

Jansen, C., & Steehouder, M. (2002). Formulieren als bron van taalverkeersproblemen. In F. V. Eemeren, P. v. d. Hoven, C. Jansen & P. J. Schellens (Eds.). Tussenstand. 25 jaar Tijdschrift voor Taalbeheersing (pp. 97-112). Assen: Koninklijke Van Gorcum. [Herdruk van Jansen & Steehouder 1991]

Karreman, J. & Steehouder, M. (2002). De invloed van systeeminformatie op de transfer van procedurele kennis. Tijdschrift voor taalbeheersing 24 (4), 332- 345.

Steehouder, M. (2002). Beyond Technical Communication. Users helping each other. In: Reflections on communication. Proceedings of the IPCC (pp. 489-499). Piscataway: IEEE.

2003

Davis, M., Gurak, L., Ramey, J., Krull, R., Williams, J., & Steehouder, M. (2003). Shaping the profession: Leading academic programs in Technical Communication. Paper presented at the International Professional Communication Conference 2003. Orlando FL.

Hall, M., De Jong, M. & Steehouder, M. (2003). Multiculturele website-evaluatie: verschillen tussen individualistische en collectivistische proefpersonen. Tijdschrift voor Taalbeheersing 25(4), 253-272.

Karreman, J., & Steehouder, M. (2003). Effects of Declarative Information in Instructions for Use Paper presented at the International Professional Communication Conference 2003. Orlando FL.

Steehouder, M. (2003). Leren communiceren in wetenschap en praktijk. Lezing op de  studiedag ‘Onderwijs meester’, Universiteit Utrecht, 10-1-2002.

Steehouder, M. (2003). A master program in Technical Communication. Paper presented at the Third Brussels Colloquium for User-friendly Product Information: Vocational Education and Training for Technical Communica-tors, Brussels.

Steehouder, M., & Hartman, D. (2003). How can I help you? User instructions in telephone calls.  Paper presented at the International Professional Communication Conference 2003. Orlando FL.

2004

Hall, M., De Jong, M., & Steehouder, M (2004). Cultural differences and usability evaluation: Individualistic and collectivistic participants compared. Technical Communication 51 (4), 489-503. [Frank R. Smith Outstanding Journal Article Award granted by the STC for the best article in Technical Communication in 2004]

Jansen, C., Steehouder, M. & Gijsen, M. (red.) (2004). Professioneel communiceren. Taal- en communicatiegids. Groningen: Martinus Nijhoff.

Karreman, J., & Steehouder, M. (2004). Some effects of system information in instructions for use. IEEE Transactions on professional communication 47(1), 34-43.

Steehouder, M. & Loorbach, N. (2004). How can we make user instructions motivational? Paper presented at the International Professional Communication Conference 2004, Minneapolis.

Steehouder, M. (2004). Boekbeoordeling: De eerste minuten. Attentum, benevolum en docilem parare in de inleiding van toespraken (B. Andeweg & J. de Jong). Tijdschrift voor taalbeheersing 26 (4), 316-321.

Steehouder, M. (2005). Over dirigeren en redigeren. Tekst[blad] 10 (1), 1.

Steehouder, M., Van Waes, L. & Jacobs, G. (2005). Geschreven gesprekken: conversatie in internet-discussiegroepen. [Literatuursignaleringen]. Tekst[blad] 10 (3), 68-70.

Steehouder, M. (Guest editor, 2004). Acquiring procedural knowledge of a technology interface. Special issue of IEEE Transactions on professional communication 47(1). 

Steehouder, M. 2004. Acquiring procedural knowledge of a technology in-terface: Introduction to this special issue. IEEE Transactions on professional communication 47(1), 1-4.

2005

Fritz, M., Steehouder, M., & Wirtz, U. (2005). TCeurope: A European umbrella for Technical Communicators. Paper presented at the International Professional Communication Conference (IPCC), Limerick.

Karreman, J., Ummelen, N. & Steehouder, M. (2005). Procedural and declarative Information in user instructions: What we do and don’t know about these information types. Paper presented at the International Professional Communication Conference (IPCC), Limerick.

Melenhorst, M., Van der Geest, T. & Steehouder, M. (2005). Noteworthy observations about note-taking by professionals. Journal of Technical Writing and Communication 35 (3), 317-329.

Steehouder, M. & Van der Meij, H. (2005). Designing and evaluating procedural instructions with the four components model. Workshop presented at the International Professional Communication Conference (IPCC), Limerick.

Steehouder, M. (2005). Using role sets to engage and persuade visitors of websites that promote safe sex. Paper presented at the International Pro-fessional Communication Conference (IPCC), Limerick.

Van Dijk, J., Ebbers, W., Fennis, B. Van der Geest, T., Loorbach, N., Pieterson, W., Steehouder, M., Taal, E. & De Vries, P. (2004). Alter ego: State of the art on user profiling. Enschede: University of Twente.

2006

Jansen, C., Steehouder, M. & Gijsen, M. (2006). Professioneel communiceren. Taal- en communicatiegids. 2e, herziene druk. Groningen/Houten: Martinus Nijhoff.

Loorbach, N. R., Karreman, J. & Steehouder, M. (2006). Motivational elements in user instructions: strategies to boost the effectiveness of task performance. In Proceedings of the 53rd Annual Conference of the Society for Technical Communication (pp. 261-265).

Loorbach, N., Karreman, J. & Steehouder, M. (2006). Motiverende elementen in gebruiksaanwijzingen. Tekst[blad] 11 (3), 39-43.

Loorbach, N., Steehouder, M., & Taal, E. (2006). The effects of motivational elements in user instructions. Journal of Business and Technical Communication 20(3), 177-199.

Steehouder, M. & Brinkman, G. (2007). Grounding in helpdeskgesprekken. In: B. Hendriks, H. Hoeken & P.J. Schellens (Red.), Studies in Taalbeheersing 2 (pp. 320-333). Assen: Van Gorcum.

Steehouder, M., Jansen, C., Maat, K., Staak, J. van der, Vet, D. de, Witteveen, M. & Woudstra, E. (2006). Leren communiceren. Handboek voor mondelinge en schriftelijke communicatie. 5e herziene druk. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.

2007

Loorbach, N. R., Karreman, J. & Steehouder, M. (2007). Adding motivational elements to an instruction manual for seniors: effects on usability and motivation. Technical Communication, 54 (3), 343-358.

Loorbach, N., Karreman, J. & Steehouder, M. (2007). The effects of adding motivational elements to user instructions. Paper presented at the International Professional Communication Conference, Seattle, 1-3 October 2007.

Nijland, J. Van Gemert-Pijnen, H. Boer, M. Steehouder, E. Seydel. The contribution of different approaches of web-based consultation to quality of care. Technology and Health care 15 (5), 348-349 .

Ramey, J. & Steehouder, M. (2007). Ten years of transatlantic cooperation: Experiences and Perspectives of two departments. Paper presented at the International Professional Communication Conference, Seattle, 1-3 October 2007.

Rentinck, L. & Steehouder, M. (2007). Judgment of policy advises; the disharmony between judgment and registered problems. Paper presented at the International Professional Communication Conference, Seattle, 1-3 October 2007.

Steehouder, M. (2007). Communiceren over techniek: ondersteunen van gebruikers. In: J. Willems (Red.). Basisboek wetenschapscommunicatie (p. 150-163). Meppel: Boom.

Steehouder, M. (2007). How helpdesk agents help clients. Paper presented at the International Professional Communication Conference, Seattle, 1-3 October 2007.

Verhoeven F., Van Gemert-Pijnen L., Dijkstra K., Nijland N., Seydel E. & Steehouder M. (2007). The Contribution of Teleconsultation and Video conferencing to Diabetes Care: A Systematic Literature Review. Journal of Medical Internet Research 9 (5), e37.

Van Gemert-Pijnen, J., K. Cranen, S. Verlinden, H. Boer, N. Nijland, E. Seydel (2007). Self-management of self-limiting diseases via a web-based communication system for digital triage in Primary Care. Technology and Health care 15 (5), 362-363.

Van Velsen, L. S., Steehouder, M. F., & De Jong, M. D. T. (2007). Evaluation of user support. Factors that affect user satisfaction with helpdesks and helplines. IEEE Transactions on professional communication, 50(3), 219-231.

2008

Bart, P. van & Steehouder, M. (red., 2008). Basisboek Technische Communicatie. Assen: Van Gorcum.

Douglas Oldberg, C., Farkas, D., Karreman, J., Kieras, D., Roesler, A., Steehouder, M., Baker, R., Brunet, D., Dalal, N., & Keener, W. (2008). The new face of procedural content: a real world approach. Work in Progress Paper, CHI 2008.

Gosselt, J.F., Jong, M.D.T., Steehouder, M.F., Jung, B.R. & Hoof, J.J. (2008). Horen, zien en verkrijgen? Een onderzoek naar het functioneren van Kijkwijzer en PEGI (Pan European Game Information) ter bescherming van jongeren tegen schadelijke mediabeelden. Meppel: Boom Juridische Uitgevers.

Karreman, J. & Steehouder, M. Functonele analyse. In: Schellens, P.J. & Steehouder, M. (red., 2008). Tekstanalyse: Methoden en toepassingen (pp. 4-37). Assen: Van Gorcum.

Klaasse, A. & Steehouder, M. (2008). Redigeren. In: Bart, P. van & Steehouder, M. (red., 2008). Basisboek Technische Communicatie (pp. 245-266). Assen: Van Gorcum.

Nijland, N., Van Gemert-Pijnen, J., Boer, H., Steehouder, M. F. & Seydel, E. R. (2008) Evaluation of Internet-Based Technology for Supporting Self-Care: Problems Encountered by Patients and Caregivers When Using Self-Care Applications. Journal of Medical Internet Research, 10 (2). e13.

Schellens, P.J. & Steehouder, M. (red., 2008). Tekstanalyse: Methoden en toepassingen. Assen: Van Gorcum.

Steehouder, M. (2008). Using role sets to engage and persuade visitors of websites that promote safe sex. In: G. Hayhoe and H. Grady (Eds). Connecting People with Technology: Issues in Professional Communication. (pp. 133-143). Amityville. NY: Baywood. (Baywood’s Technical Communications Series)

Steehouder, M. (2008). Het vakgebied Technische Communicatie. In: Bart, P. van & Steehouder, M. (red., 2008). Basisboek Technische Communicatie (pp. 1-12). Assen: Van Gorcum.

Steehouder, M. (2008). Procedurele instructies. in: Bart, P. van & Steehouder, M. (red., 2008). Basisboek Technische Communicatie (pp. 107-122). Assen: Van Gorcum.

Steehouder, M. (2008). Grafische vormgeving. In: Bart, P. van & Steehouder, M. (red., 2008). Basisboek Technische Communicatie (p.75-188). Assen: Van Gorcum.

Steehouder, M. (2008). Visualisering. In: Bart, P. van & Steehouder, M. (red., 2008). Basisboek Technische Communicatie (p. 189-212). Assen: Van Gorcum.

Van der Meij, H., Karreman, J. & Steehouder, M. (2008). Drie decennia computerhandleidingen voor beginners. Tijdschrift voor taalbeheersing 30 (3), 268-287.

Van Velsen, L., Van der Geest, Th., Klaassen, R. & Steehouder, M. (2008). User-centered evaluation of adaptive and adaptable systems: A literature review. Knowledge Engineering Review, 23 (03), 261-281.

Verhoeven, F., Friedrich, A.W. Daniels-Haardt, I.,Hendrix, M.G.R. Steehouder, M.F. & Gemert-Pijnen, J.E.W.C. van (2008). The development of a web-based information tool for cross-border prevention and control of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. International Journal of Infection Control 4 (1), 11 pages.

2009

Beldad, A.D., De Jong, M. & Steehouder, M. F. (2009). When the bureaucrat promises to safeguard your online privacy: Dissecting the contents of privacy policies on Dutch municipal websites. Government Information Quarterly 26, 559–556.

Nijland, N., Van Gemert-Pijnen, J.W., Boer, H., Steehouder, M. F., & Seydel, E. R. (2009). Increasing the use of e-consultation in primary care: Results of an online survey among non-users of e-consultation. International Journal of Medical Informatics, 78(10), 688-703.

Steehouder, M. (2009). Review: Web form design. Filling in the blanks. Journal of Writing Research, 1(2), 177-179.

Van der Meij, H., Karreman, J. & Steehouder, M. (2009). Three decades of research and professional practice on printed software tutorials for novices. Technical Communication 50 (3), 265-292.

Verhoeven, F., Vreeburg, A.J. Friedrich, A.W., Daniels-Haardt, I. Hendrix, M.G.R. Steehouder, M.F. & Van Gemert-Pijnen, J.E.W.C. (2009). Evaluatie van een web-based tool ter preventie en bestrijding van MRSA. Infectieziektenbulletin 20 (1), 26-28.

Verhoeven, F., Steehouder, M.F., Hendrix, R.M.G. & Van Gemert-Pijnen, J.E.W.C. (2009). Factors affecting health care workers’ adoption of a website with infection control guideline. International Journa l of Medical Informatics 78 (1), 663-678.

2010

Beldad, A., De Jong, M.D.T. & Steehouder, M.F. (2010) How shall I trust the faceless and the intangible? A literature review on the antecedents of online trust. Computers in Human Behavior 26 (5), 857–869.

Beldad, A., De Jong, M.D.T. & Steehouder, M.F. (2010) Reading the least read? Indicators of users’ intention to consult privacy statements on government agencies’ websites. Government Information Quarterly 27 (3), 238–244.

Van Velsen, L., Van der Geest, T. & Steehouder, M. (2010) The Contribution of technical communicators to the user-centered design process of personalized systems. Technical communication. 57 (2), 182-196.

Verhoeven, F., Steehouder, M.F., Hendrix, R.M.G. & Van Gemert-Pijnen, J.E.W.C. (2010). How nurses seek and evaluate clinical guidelines on the Internet. Journal of Advanced Nursing. 66(1), 114-127.

Verhoeven, F., Steehouder, M.F., Hendrix, R.M.G. & Van Gemert-Pijnen, J.E.W.C. (2010). From expert-driven to user-oriented communication of infection control guidelines. International Journal of Human-Computer Studies 68 (6), 328-343.

2011

Agina, A. M., Kommers, P. A. M., & Steehouder, M. F. (2011). The effect of the external regulator’s absence on children’s speech use, manifested self-regulation, and task performance during learning tasks. Computers in Human Behaviour, 27, 1118-1128.

Agina, A. M., Kommers, P. A. M., & Steehouder, M. M. (2011). The effect of nonhuman’s versus human’s external regulation on children’s speech use, manifested self-regulation, and satisfaction during learning tasks. Computers in Human Behavior 27, 1129-1142.

Agina, A. M., Kommers, P. A. M., & Steehouder, M. M. (2011). The effect of the nonhuman external regulator’s answer-until-correct (AUC) versus knowledge-of-result (KR) task feedback on children’s behavioral regulation during learning tasks. Computers in Human Behavior 27 (5), 1710-1723.

Agina, A. M., Kommers, P. A. M., & Steehouder, M. M. (2011). The effect of nonhuman’s external regulation on detecting the natural development process of young children’s self-regulation during learning tasks. Computers in Human Behavior 27 (5), 1724-1732.

Beldad, A.D., De Jong, M.D.T., Steehouder, M.F. (2011) A comprehensive theoretical framework for personal information-related behaviors on the internet. The Information Society 27, 220-232.

Beldad, A.d., De Jong, M.D.T., Steehouder, M.F. (2011). I trust not there-fore it must be risky: Determinants of the perceptions of risks in disclosing personal data for e-government transactions. Computers in human behavior 27 (6), 2233-2242.

Steehouder, M. (2011). Technische communicatie in de zelfbedieningsmaatschappij. Tekstblad 17 (1), 7-10.

Steehouder, M., Van der Pool, E.& Van Waes (2011). Openingszinnen: schrappen of knutselen. http://www.tekstblog.nl

Van Waes, L., Van der Pool, E. & Steehouder, M. (2011). In den beginne. Openingszinnen in praktijk en onderzoek. Tekstblad 17 (4), 16-19.

2012

Agina, A.M., Kommers, P.A.M. & Steehouder, M.F. (2012). The effect of nonhuman’s external regulation on children’s responses to detect children with developmental problems (DP) associated with the natural development of self-regulation during learning tasks. Computers in Human Behavior 28(2), 527-539.

Beldad, A.& Steehouder, M. (2012). Not that button but the other. Misun-derstanding and non-understanding in helpdesk encounters involving non-native English speakers. Technical Commnication 59 (3), 179-19.

Beldad, A. Van der Geest, T., De Jong, M. & Steehouder, M. (2012). A cue or two and I’ll trust you: Determinants of trust in government organi-zations in terms of their processing and usage of citizens’ personal infor-mation disclosed online. Government Information Quarterly 29(1), 41-49.

Beldad, A. Van der Geest, T., De Jong, M. & Steehouder, M. (2012).Shall I tell you where I live and who I am? Factors influencing the behavioral intention to disclose personal data for online government transactions. International journal of human-computer interaction 28, 163-177.

Steehouder, M., Jansen, V. Mulder, J., Van de Pool, E., & Zeijl, W. (2012). Leren communiceren. 6e herziene druk. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

2013

Karreman, J., Loorbach, N. & Steehouder, M. (2013). Effecten van motiverende elementen in instructieve teksten. Tijdschrift voor Taalbeheersing 35 (2), 144-159.

Loorbach, N., Karreman, J. & Steehouder, M. (2013). Confidence-Increasing Elements in User Instructions: Seniors’ Reactions to Verification Steps and Personal Stories. Technical communication 60 (3), 190-204.

Loorbach, N. R., Karreman, J., & Steehouder, M. F. (2013). Verification steps and personal stories in an instruction manual for seniors: Effects on confidence, motivation, and usability. IEEE Transactions on Professional Communication  56 (4) 294-312.

2015

Loorbach, N. R., Peters, O., Karreman, J., & Steehouder, M. F. (2015). Validation of the Instructional Materials Motivation Survey (IMMS) in a self-directed instructional setting aimed at working with technology. British journal of educational technology, 46(1), 204-218.

Van Velsen, L., Van der Geest, T., Van de Wijngaert, L., Van den Berg, S. & Steehouder, M. (2015) Personalization has a Price, Controllability is the Currency: Predictors for the Intention to use Personalized e-Government Websites. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 25:1, 76-97.

2016

Steehouder, M. , Jansen, C. Van Gulik, L., Mulder, J. Van der Pool, E. & Zeijl, W. (2016). Leren communiceren. 7e druk. Groningen/Houten: Noordhoff uitgevers.