Scherven van zekerheid

 

Scherven van zekerheid gaat over de teksten van de kerkliederen die ik de afgelopen vijftig jaar schreef. Liederen die steeds verder verwijderd raakten van de traditionele geloofswaarheden en kerkelijke traditie, maar wel steeds bedoeld bleven om te zingen in liturgische vieringen. De ondertitel luidt dan ook: over kerkliederen op de rand van het geloof.

Steeds meer mensen nemen afscheid van de traditionele kerk en geloofswaarheden, maar voelen zich tegelijk nog wel religieus bezield. Zonder zekerheden, maar met vragen en twijfels. Niet meer thuis in het grote eeuwenoude bouwwerk van de (christelijke) traditie, maar wel met verwondering, bezieling, compassie, verhalen en beelden die uitstijgen boven het gewone, dagelijkse of wetenschappelijke.

Er bestaan vormen van liturgie waarin zulke ‘scherven van zekerheid’ benoemd, gevierd en bezongen worden. Meestal in kleine groepen aan de rand van de kerk, of zelfs daarbuiten. Basisgemeenschappen, ecclesia’s, vrijplaatsen. Ontmoetingsplaatsen van gelovigen en ongelovigen, in een grote verscheidenheid.

Dit boek bundelt een aantal reflecties op die praktijk, met name op de liederen die er gezongen kunnen worden. Liederen waarin je jezelf kunt herkennen, maar die je ook naar boven doen klimmen. Vanuit drie invalshoeken: de liturgie waarin we zingen, het leven waarover we zingen en de taal waarin we zingen. Het boek bevat bovendien 17 liederen met muzieknotatie, waarvan er 8 nog niet eerder werden gepubliceerd en 2 een nieuwe melodie hebben gekregen.

Het boek is geen wetenschappelijke studie, noch een handleiding voor het maken van liturgie. Het wil een bijdrage leveren in de bezinning en het gesprek over een ‘open’ liturgie binnen en aan de rand van de kerken.

Michaël Steehouder: Scherven van zekerheid. Over kerkliederen op de rand van het geloof. Houten: Stichting Docete, 2020. ISBN: 9789078477419. Prijs € 19,50.


Bestellen:

www.docete.nl

Verder over dit boek:

Recensie van Kees Steketee op zijn eigen website.

Interview door Ina Brouwer in het programma Hoogtij van Radio Oost, uitgezonden op 24 januari 2021.

Recensie van Sebastiaan ’t Hart in Muziek en Liturgie 2021 nummer 1.

Recensie van Pauline Weseman in Trouw, 17 februari 2021.

Recensie door Theo Krabbe in Tubantia, 21 juli 2021.